Setkání auditorů finanční oblasti

  • 28. 11. 2019

Ve čtvrtek 28.11.2019 se uskutečnilo 16. setkání auditorů finanční oblasti pořádané ve spolupráci Českého institutu interních auditorů (ČIIA) a České bankovní asociace (ČBA), tentokrát pod patronátem PwC.

Přítomné přivítal pan Tomáš Kuča, partner za oblast řízení rizik PwC, předsedkyně Komise pro vnitřní audit při ČBA paní Sylva Floríková a paní Michaela Kubýová za ČIIA.

Na setkání vystoupil pan Thierry Thouvenot prezident ECIIA (European Confederation of Institutes of internal auditing). S dalšími tématy regulace v oblasti udržitelného rozvoje financování a audit AML technologií přítomné seznámili zástupci PwC.