Šestice bank firmám usnadní ESG reporting

Šestice českých bank začne nabízet svým firemním klientům nový společný ESG dotazník. Firmám poslouží k tomu, aby se mohly lépe zorientovat v oblasti udržitelnosti a ESG ukazatelů. Pro banky bude dotazník užitečným nástrojem k naplňování povinných regulatorních požadavků v oblasti vykazování udržitelného podnikání. Automatizovaný strukturovaný dotazník, který vytvořila Česká bankovní asociace se společností CRIF – Czech Credit Bureau, je dostupný na platformě Synesgy (https://service.synesgy.com/cz/bankovni-esg/). Data do něj vyplněná si bude šestice bank (Česká spořitelna, ČSOB, ING Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank) navzájem sdílet a tím sníží administrativní zátěž pro firmy.

 

„Pro mnoho klientů je přechod k udržitelné ekonomice velkou příležitostí a pokud ji dokážou správně uchopit, vybudují si tím jistě lepší pozici pro budoucí růst. Dotazník je dobrým vstupem pro seznámení se s problematikou ESG a také je zkrácenou formou toho, co již řada firem zná z regulace nefinančního reportingu (NFRD či CSRD),“ říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace.


Hana Kovářová, předsedkyně Komise pro udržitelné finance ČBA dodává: „Sdílený ESG dotazník je výsledkem více než roční společné práce bank a v evropském kontextu se jedná o unikátní počin. Velmi rádi bychom, aby se tato standardizace a usnadnění ESG reportingu pro firmy dále posunula směrem k výkaznictví mimo bankovní sektor, zejména v rámci dodavatelských řetězců, a tedy i na malé a střední firmy. Přínos takového rozšíření by jednak přinesl nutnou edukaci, ale i do budoucna silnou konkurenční výhodu tohoto podnikatelského segmentu.“

 

„Na základě společného dotazníku si firmy mohou samy jednoduše otestovat, jaký mají jejich podnikatelské aktivity dopad na životní prostředí. Věříme, že společný dotazník na globální platformě Synesgy poslouží jak bankám, tak zejména jejich klientům, například i těm, pro které je ESG tématika úplně nová. Jsme rádi, že se do tohoto projektu pod záštitou České bankovní asociace zapojily české banky,“ říká Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.


Financování pro ekologickou udržitelnost

Cílem sledování udržitelného podnikání firemních klientů bank je získat data pro posouzení potřeb klientů a jejich podporu během přechodu k udržitelné ekonomice. Příspěvek bank totiž může mít na životní prostředí zásadní dopad, a to díky poskytování úvěrů na podnikání společnostem, které finance využívají v souladu s principy udržitelného podnikání, resp. budou postupně transformovat své podnikání, aby se dostalo do souladu s cílem Green Deal a dalších iniciativ, včetně například Net zero 2050. Klíčovými otázkami dotazníku jsou například spalování fosilních paliv, efektivní nakládání s energiemi, využití obnovitelných zdrojů energie, zacházení s odpady, spotřeba vody nebo cirkulární ekonomika. Samotné banky se těmito tématy zabývají již několik let a řada z nich je na poli udržitelného financování dlouhodobě aktivní.

Sdílení informací o udržitelném podnikání firemních klientů mezi bankami bude jednoduché

Dotazník je umístěný na platformě Synesgy (https://service.synesgy.com/cz/bankovni-esg/) a představuje moderní digitální řešení pro sdílení ESG informací a dat na bázi self-declaration. Systém nabízí řadu funkcionalit, mezi jinými strukturované dotazníky s předdefinovanými návrhy odpovědí, průběžným ukládáním zadaných odpovědí a dat do databáze, automatizovanými kontrolami jak kompletnosti odpovědí, tak jejich formátů. Umožňuje rovněž další datové a logické kontroly i možnost přikládat dokumenty na podporu poskytnutých odpovědí.

Dotazníkové řešení nabízí i kalkulačku emisí skleníkových plynů podle standardu GHG Protocol zahrnující Scope 1–3 emisí kalkulované uživatelsky přívětivým způsobem.

„Společný dotazník určený firemním bankovním klientům ušetří jejich čas, protože ho vyplní pouze jednou a jeho výsledky jsou okamžitě k dispozici pro všechny zúčastněné banky,“ doplňuje Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace.


INFORMACE PRO NOVINÁŘE

Česká bankovní asociace

Česká bankovní asociace (ČBA) je dobrovolné sdružení 32 bank působících v České republice a reprezentuje tak 99 % trhu. Již 30 let podporuje nejen rozvoj bankovního sektoru, ale i celé ekonomiky a všeobecné finanční gramotnosti. ČBA je členem Evropské bankovní federace (EBF).

https://cbaonline.cz/

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF působící ve 40 zemích světa.

Nově CRIF provozuje dotazníkovou platformu Synesgy, pomocí které společnosti zjistí, do jaké míry přímo ony anebo i jejich obchodní partneři přispívají k dosažení cílů odpovědného podnikání. V rámci ESG aktivit také poskytuje ESG skóre českých a slovenských společností díky proprietárním modelům významných rizik.

CRIF je organizátorem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací a provozuje Registr platebních informací REPI založený za účelem sdílení platebních informací mezi jeho členy.

Klientům rovněž poskytuje obchodní informace pro prověřování finančního zdraví a varovných informací o firmách z celého světa.

Bankám, finančním a jiným úvěrujícím institucím poskytuje řadu řešení zahrnující analytické a softwarové nástroje, datové a digitální řešení včetně konzultací umožňujících optimalizaci jejich procesů od získání zákazníka přes upisování úvěru a řízení vztahů se zákazníkem až po vymáhání pohledávek. Kombinací vlastních znalostí s využitím nejnovějších technologií v rámci navrhovaných řešení je umožněno klientům dosahovat automatizovaných, optimalizovaných a vyhovujících procesů v každé fázi životního cyklu klienta.

www.crif.cz

Informace o dotazníkové platformě Synesgy

Platforma Synesgy je dostupná po celém světě ve více než 20 jazycích včetně češtiny a slovenštiny. Její uživatelé tak mohou oslovit své klienty či obchodní partnery po celém světě a získat od nich nezbytné informace a dokumenty v oblasti udržitelnosti/ESG v řadě lokálních jazyků bez zbytečných bariér.

Hlavní funkce podporující uživatelský komfort zahrnují mimo jiné hromadné stahování příloh dotazníků, indikaci absentující přílohy, možnost nahlížet na vyplněné dotazníky v grafickém prostředí anebo je stahovat v pdf formátu či prostřednictvím excelových přehledů. Součástí funkcionalit je například i sledování průběhu dotazníkového šetření s možností automatických upomínek, automatizovaná kontrola platnosti dotazníku, a automatické připomenutí nutnosti aktualizace dotazníku po 12 měsících od jeho vyplnění. Součástí standartního ESG dotazníku společnosti CRIF je i ESG skóre a poskytnutí odpovídajících doporučení v oblasti ESG.

https://www.synesgy.cz/