SEPA standard

  • Standardy
  • říjen 2019
  • Autor: Česká bankovní asociace

Standardy SEPA byly zaváděny do provozu postupně. Nejprve v přeshraničním platebním styku a po zásahu Evropské komise, která svým Nařízením č. 260/2012 rozhodla o povinném zavedení standardů SEPA, i v systémech domácích. Pro ČR platí od 1. 11. 2016. 

Je využíván jak podnikateli, tak i spotřebiteli. Vytvořeny byly formáty pro SEPA úhrady (SEPA Credit Transfer, SCT), SEPA inkasa (SEPA Direct Debit, SDD), která mají rozdílné podmínky pro podnikatele a spotřebitele a poslední formát, který platební styk ještě více urychlil, je určen pro Okamžité platby (SCT Instant payment).

Pokud se banka rozhodne provádět SEPA transakce, musí přistoupit na závazná pravidla SEPA.