Seminář o nařízení DORA

Zástupci České národní banky připravili obsáhlou prezentaci pro sto dvacet zaměstnanců členských bank o evropském nařízení digitální provozní odolnosti, zkráceně DORA. Účastníci hodnotili seminář v pražském hotelu Botanique jako velmi přínosný, na podzim by se proto měly uspořádat další semináře. Nařízení stanovuje jednotné požadavky na bezpečnost sítí a informačních systémů organizací působících ve finančním sektoru.