Sekuritizace

(Securitization)

Převod skupiny půjček, pohledávek nebo jiných aktiv na obchodovatelné cenné papíry založené na těchto aktivech.

Další pojmy