ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Sekundární trh

(Secondary market)

Zatímco primární trh se zabývá původními vládními nebo korporátními emisemi, sekundární trh je založen na nákupu a prodeji těchto akcií a podílů následujících po první emisi.

Další pojmy