Šekový účet s možností přečerpání

(Overdraft chequeing account)

Šekový účet spojený s úvěrovou linkou, který osobě umožňuje vystavit šeky na větší hodnotu, než činí jeho aktuální zůstatek na účtu. Ze záporného zůstatku je účtován poplatek (úrok).

Další pojmy