Šek

(Cheque)

Platební prostředek, kterým výstavce nařizuje bance zaplatit příjemci šeku částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila.

Další pojmy