Výsledky vyhledávání

Nalezeny 2 výsledeky.

Etický kodex ČBA

Etický kodex bank stanovuje pravidla chování pracovníků bank

Etický kodex finančního trhu

Vymezuje zásady bankám podílejících se na stanovování sazby PRIBOR