Výsledky vyhledávání

Nalezeny 3 výsledky.

Etický kodex ČBA

Etický kodex bank stanovuje pravidla chování pracovníků bank

Etický kodex finančního trhu

Vymezuje zásady bankám podílejících se na stanovování sazby PRIBOR

Kodex chování mezi bankami a klienty

Kodex upravující práva klientů ve vztahu k bankám a naopak, včetně řešení vzájemných sporů