Sdělení výkonného ředitele ČBA k návrhu zákona o ČNB

Informaci o legislativní iniciativě vlády (ze dne 24. března 2020) k novele zákona o ČNB  jsem přijal s pochopením. Současná krizová situace a mimořádné nejistoty o dalším vývoji hospodářství vyžadují, aby byly k dispozici k případnému využití potřebné nástroje k podpoře fungování finančního trhu, pokud by to situace akutně vyžadovala.

 

Více na MFCR

 

Pavel Štěpánek

Pavel Štěpánek je výkonným ředitelem ČBA. Vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současné době také přednáší. Od roku 1981 působil na ministerstvu financí, kde vykonával řadu funkcí a byl jmenovám náměstkem ministra financí pro problematiku finanční politiky, mezinárodních vztahů, kapitálového trhu a privatizaci bank. Krátce také působil jako člen dozorčí rady Poštovní banky, člen prezidia Fundu národního majetu a asistent generálního ředitele České spořitelny. V roce 1999 byl prezidentem republiky jmenovám členem bankovní rady České národní banky. Po odchodu do roku 2006 pracoval jako náměstek výkonného ředitele ČBA.