E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Sdělení ČBA k blížícímu se konci moratoria na splátky

Možnost odložit si splátky svého úvěru využilo pouze 13 % všech bankovních klientů. Banky chování svých klientů pečlivě sledují a vyhodnocují. Ukazuje se, že většina z nich se již vrací do pravidelného režimu splácení. Z těchto důvodů je Česká bankovní asociace (ČBA) toho názoru, že další plošný odklad splátek není v tuto chvíli potřebný. Banky jsou připraveny případné potíže svých klientů se splácením řešit individuálně a najít pro ně řešení „na míru“.

Nejdůležitější rada a prosba na klienty je: komunikujte se svou bankou.

Včera (30. září) skončila poslední možnost podat žádost o odklad splátek. Všechny odklady skončí k 31. 10. 2020 a klienti se v listopadu vrátí ke svému splácení, tak jak byli zvyklí před odkladem. Banky ze své vůle a později podle zákona poskytly odklad splátek cca 360 tis. žadatelů. Odklady se týkaly v 66 % případů spotřebních úvěrů, ve 26 % šlo o hypotéky, 5 % byly úvěry podnikům a 3 % ostatní.

Z dostupných dat bank lze předpovědět, že naprostá většina klientů se začátkem listopadu vrátí ke svému splácení.

Nicméně ČBA a samozřejmě také jednotlivé banky celou situaci nadále pečlivě sledují a vyhodnocují. Je jasné, že svoji roli může hrát další vlna koronaviru, ukončení programů vládní pomoci a vyšší nezaměstnanost. Ani tyto vlivy by však podle názoru ČBA neměly mít na schopnost klientů bank splácet své závazky zásadní dopad.

Pokud se přesto klient dostane do potíží se svým splácením nebo má oprávněný důvod se domnívat, že taková situace nastane, ČBA velmi silně doporučuje, aby se zavčasu obrátil na svoji banku a situaci s ní řešil. Čím dříve, tím lépe tj. ještě před tím, než se dostane se svým splácením do prodlení. Banky mají celou řadu nástrojů, jak v takové situaci postupovat. Každý případ je přitom posuzován individuálně. Velmi silně naopak nedoporučujeme brát si na splácení stávajícího úvěru další úvěr a tzv. vytloukat klín klínem.

Je možné se také obrátit na bezplatnou poradu - „Poradna ve finanční tísni“ (www.financnitisen.cz), která již s finančními problémy pomohla více než 100 000 lidem.