Sankční poplatek

Poplatek, který je účtován v okamžiku neplnění dohodnutých podmínek.

Další pojmy