Samoobslužné prostředí

(Unattended Environment)

Jedná se o prostředí, kde se transakce realizuje za splnění všech následujících podmínek: - karta je přítomna, - držitel karty je přítomen, - držitel karty provede transakci přímo u samooblužného terminálu, - je-li vyžadována autorizace, je provedena elektronicky. Transakce v tomto prostředí zahrnují maloobchodní transakce a TE transakce u samoobslužného terminálu, výplata hotovosti u bankomatu, nákup karty u bankomatu, transakce doplnění nebo vybrání peněžní hodnoty u speciálního zařízení. Transakce v tomto prostředí vylučují transakce realizované v prostředí "z očí do očí" a bez přítomnosti karty.

Další pojmy