Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

S dodáním na hranici

(Delivered at frontier)

Doložka znamenající, že zboží bude dodáno až na hranici státu kupujícího nebo na hranici země dohodnuté ve smlouvě, a že veškeré náklady budou uhrazeny až k tomuto místu. Ostatní výdaje včetně dovozního cla by měl hradit kupující.

Další pojmy