Rychlý ukazatel (ukazatel rychlé likvidity)

(Quick ratio)

Indikátor finanční síly či slabosti firmy. Poskytuje informace týkající se likvidity firmy a schopnosti plnit své závazky. Oběžná aktiva mínus zásoby, přírůstky a předplacené položky, děleno krátkodobými závazky.

Další pojmy