Růstový fond

Fond, který nevyplácí žádné průběžné výnosy, ale reinvestuje je.

Další pojmy