Ručitel

Ten, kdo je ochoten zaručit se za závazek dlužníka (klienta) a splácet jeho dluh, pokud dlužník (klient) nebude splácet.

Další pojmy