Rozvojový (rizikový) kapitalista

(Venture capitalist)

Jednotlivec nebo společnost investující peníze do nových podniků.

Další pojmy