Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Rozvojový (rizikový) kapitalista

(Venture capitalist)

Jednotlivec nebo společnost investující peníze do nových podniků.

Další pojmy