ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Rozvojový (rizikový) kapitalista

(Venture capitalist)

Jednotlivec nebo společnost investující peníze do nových podniků.

Další pojmy