Rozvojový kapitál

(Venture capital)

Rovněž znám jako "rizikový kapitál". Zdroje používané na investice do společností, u nichž je velký stupeň finančního rizika v počátečních obdobích, např. společnosti zavádějící (vymýšlející) nové technické procesy.

Další pojmy