Rozvaha (bilance)

(Balance sheet)

Výkaz rovnovážného stavu účtů hlavní knihy, uspořádaný podle aktiv a pasiv. Rozvaha je zachycením toho, co je (a) vlastněno a (b) komu to patří. Je pohledem na aktiva a pasiva podniku v daný čas.

Další pojmy