ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Rozptyl

(Variance)

Míra volatility proměnné vzhledem k jejímu průměru.

Další pojmy