Rozptyl

(Variance)

Míra volatility proměnné vzhledem k jejímu průměru.

Další pojmy