Rozpočtování s nulovou bází

(Zero-based budgeting)

Koncept, při němž by každý rozpočet měl být zvažován se samostatnými vstupy na dané období bez převádění zůstatků z předchozích období.

Další pojmy