Rozpočtování

(Budgeting)

Sestavování výkazu aktuálních nebo projektovaných příjmů a výdajů.

Další pojmy