Rozpětí

(Range)

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou během daného období.

Další pojmy