Rozhodnutí o alokaci kapitálu

(Capital allocation decision)

Alokování investičních zdrojů mezi bezrizikové a méně bezpečné cenné papíry.

Další pojmy