Rozdrobené konvertibilní (cenné papíry)

(Busted convertible)

Používá se zejména u konvertibilních cenných papírů. Konvertibilní dluhopis prodávaný v podstatě jako přímý dluhopis. Předpokládá likviditu emitenta nebo jeho záměr pokračovat v plnění úvěrových závazků. Tyto emise jsou velmi atraktivní, poněvadž cena fakticky nepřihlíží k možnosti přeměnit dluhopis na běžnou akcii.

Další pojmy