Rozdělení (akcií)

(Allotment)

Vydání akcií upisovatelům. Upisovatelé mohou být uspokojeni zcela, pokud je však poptávka po emitovaných akciích větší než celková hodnota emise (tzv. nadobjednaná emise), pak jsou upisovatelé uspokojováni jen z určité části.

Další pojmy