Rovnovážná cena

(Equilibrium price)

Cena, při níž jsou nabídka a poptávka po zboží v rovnováze.

Další pojmy