Rovnováha

(Equilibrium)

Teoretická míra, při níž je nabídka komodity rovna úrovni její poptávky.

Další pojmy