Rovnoměrný odpis (amortizace)

(Straight-line depreciation)

Vyžaduje stanovení zbytkové hodnoty aktiva a její odečtení od nákladů (ceny) aktiva. Tato hodnota je dělena počtem let předpokládané životnosti aktiva a výsledek představuje hodnotu rovnoměrného odpisu, která je každý rok z aktiva odečítána.

Další pojmy