Rolování

(Roll-over)

Možnost prodloužení úvěrování dlužníka věřitelem, pokud dlužník řádně plní podmínky úvěrové smlouvy, což je v pravidelných intervalech prověřováno věřitelem.

Další pojmy