ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Rolování

(Roll-over)

Možnost prodloužení úvěrování dlužníka věřitelem, pokud dlužník řádně plní podmínky úvěrové smlouvy, což je v pravidelných intervalech prověřováno věřitelem.

Další pojmy