Roky do splatnosti

(Years to maturity)

Zbývající splatnost cenného papíru bez započtení různých opcí nebo předplacených znaků.

Další pojmy