ROI

(Return on Investment)

Návratnost investic.

Další pojmy