Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

ROE

(Return on Equity)

Návratnost kapitálu.

Další pojmy