Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Roční procentní výnosovost

(Annual percentage yield)

Jde o efektivní roční návratnost, míru výnosu skutečně dosaženou v daném roce, která zohledňuje efekt složeného úročení. Roční procentní výnosovost je počítána jako 1 + periodická sazba, to celé umocněno počtem úrokových období v jednom roce. Např. 1 % měsíční sazby představuje roční procentní výnosovost 12,68 %.

Další pojmy