ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Roční procentní výnosovost

(Annual percentage yield)

Jde o efektivní roční návratnost, míru výnosu skutečně dosaženou v daném roce, která zohledňuje efekt složeného úročení. Roční procentní výnosovost je počítána jako 1 + periodická sazba, to celé umocněno počtem úrokových období v jednom roce. Např. 1 % měsíční sazby představuje roční procentní výnosovost 12,68 %.

Další pojmy