Rizikový obchodník telefonického marketingu

Obchodní společnost, provádějící také telefonický marketink a jejíž aktivity představují finanční riziko pro kartovou asociaci nebo její ochranné známky. Příklady: - ·        přímý marketing související se zajišťováním cestovních služeb, - komunikační služby směrem k příjemci služeb, - telefonický marketing.

Další pojmy