Rizikový faktor

(Risk factor)

Pojem používaný při řízení rizika k popisu citlivosti portfolia na změnu ceny podléhající komodity. Tyto faktory jsou používány jako základ burzovního systému marží (záloh).

Další pojmy