Riziková prémie

(Risk premium)

Dodatečný výnos požadovaný investorem za držbu aktiv, která jsou horší kvality, méně likvidní, než benchmarkový (srovnatelný hodnotící) instrument.

Další pojmy