E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Riziková prémie

(Risk premium)

Dodatečný výnos požadovaný investorem za držbu aktiv, která jsou horší kvality, méně likvidní, než benchmarkový (srovnatelný hodnotící) instrument.

Další pojmy