Riziko země

(Country risk)

Riziko, že finanční pozice organizací v určité zemi a jejich schopnost splácet dluhy bude ovlivněna změnami nebo vývojem v dané zemi.

Další pojmy