Riziko vypořádání

(Settlement risk)

Obecný pojem používaný k označení rizika, že vypořádání v převodních systémech neproběhne podle očekávání. Toto riziko může obsahovat jak úvěrové, tak likviditní riziko.

Další pojmy