E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Riziko vypořádání

(Settlement risk)

Obecný pojem používaný k označení rizika, že vypořádání v převodních systémech neproběhne podle očekávání. Toto riziko může obsahovat jak úvěrové, tak likviditní riziko.

Další pojmy