Riziko svolání

(Call risk)

Riziko, že investice do cenných papírů s pevným příjmem bude svolána jeho emitentem před datem splatnosti.

Další pojmy