ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Riziko svolání

(Call risk)

Riziko, že investice do cenných papírů s pevným příjmem bude svolána jeho emitentem před datem splatnosti.

Další pojmy