Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Riziko svolání

(Call risk)

Riziko, že investice do cenných papírů s pevným příjmem bude svolána jeho emitentem před datem splatnosti.

Další pojmy