Riziko selhání

(Defaulted risk)

Riziko, že firma nebude schopna dostát svým dluhovým závazkům včas a v plné výši.

Další pojmy