Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Řízení rizika

(Risk management)

Společnost nebo banka musí monitorovat své expozice. Shromažďuje informace o úvěrech a investicích, zejména o celkové výši poskytnutých úvěrů a uskutečněných investic, o mixu pevných a proměnlivých sazeb, o časové struktuře úvěrů a investic a o měnové denominaci.

Další pojmy