Řízení hotovosti (likvidity)

(Cash management)

Úkolem řízení hotovosti je plánovat, sledovat a kontrolovat hotovostní tok a udržet přiměřenou likviditu.

Další pojmy