ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Řízení hotovosti (likvidity)

(Cash management)

Úkolem řízení hotovosti je plánovat, sledovat a kontrolovat hotovostní tok a udržet přiměřenou likviditu.

Další pojmy