Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Řízení aktiv a pasiv

(Asset liability management)

Proces řízení bankovních depozit a úvěrových politik k zajištění bezpečnosti, likvidity a ziskovosti. Jde o řízení rizik vyplývajících z nesouladu mezi aktivy a pasivy.

Další pojmy