Řízení aktiv a pasiv

(Asset liability management)

Proces řízení bankovních depozit a úvěrových politik k zajištění bezpečnosti, likvidity a ziskovosti. Jde o řízení rizik vyplývajících z nesouladu mezi aktivy a pasivy.

Další pojmy