Režie

(Overhead)

Náklady podniku, které nejsou přímo spojeny s výrobou či prodejem zboží a služeb.

Další pojmy