ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Režie

(Overhead)

Náklady podniku, které nejsou přímo spojeny s výrobou či prodejem zboží a služeb.

Další pojmy