Rezidentství, bydliště

(Residence)

Místo, kde má osoba své bydliště a kde je povinna platit daně.

Další pojmy