Rezervy na špatné úvěry

(Allowance for bad debts)

Peníze rezervované na účtech společnosti pro případ nesplácení pohledávek ze strany jejích dlužníků. Nedobytné úvěry se následně odepisují z těchto rezerv.

Další pojmy