Rezervovat

(Earmark)

Ponechání stranou určité položky nebo aktiva pro určité účely.

Další pojmy