Rezervní požadavky

(Reserve requirements)

Minimální výše rezerv, které musí instituce udržovat u centrální banky. Rezervní požadavky se počítají vynásobením rezervního poměru pro každou kategorii položek v rezervní bázi velikostí těchto položek v rozvaze společnosti.

Další pojmy